Enrolmen Pelajar

ENROLMEN PELAJAR MENGIKUT KAUM & TINGKATAN

BAGI BULAN JANUARI 2018

KELAS
MELAYU CINA INDIA LAINLAIN JUMLAH JUM
L P L P L P L P L P BSR
KP  2 0 0
T 1  10
T 2 10
T 3 10
T 4 10
T 5 10
T 6B 2
T 6A 2
JUM BSR 56
%
Advertisements