Prosedur Menangani Kes Disiplin

BIL

KETERANGAN

1

Mendengar dengan sabar dan bertanya soalan-soalan yang berkaitan untuk mendapatkan maklumat. Cuba tenangkan fikiran/perasaan pelajar.

2

Memanggil kesemua pelajar/guru yang terlibat untuk mendapatkan maklumat lanjutan.

3

Meminta pelajar/guru yang berkaitan membuat laporan secara bertulis. (Tulis dalam Borang Pengaduan/BorangSiasatan Guru)

4

Mengadakan mesyuarat dalaman dengan guru yang membuat siasatan, PK dan Pengetua untuk mendapat gambaran yang jelas/terperinci.

5

Mencuba dengan sedaya upaya untuk menyelesaikan masalah/konflik secara damai dan adil. Mendapatkan bantuan daripada pihak yang lain jika perlu.

6

Memanggil ibubapa pelajar (jikaperlu).

7

Melaksanakan hukuman yang berpatutan kepada pelajar yang melakukan salahlaku.(Berdasarkan keadaan)

8

Menghantar pelajar yang melakukan salahlaku/melanggar peraturan sekolah kepada kaunselor untuk mendapat khidmat bimbingan dan kaunseling. Rekodkan.

9

Merekodkan maklumat salahlaku dalam Kad Maklumat Disiplin Pelajar.

10

Mendokumentasikan kesemua Borang Pengaduan/Borang Siasatan Guru untuk simpanan dan rujukan.

11

Memastikan pihak-pihak yang terlibat dalam kes berkenaan tidak mengulangi kesalahan tersebut lagi.

CATATAN:
1. Uruskan emosi kita terlebih dahulu sebelum kita mengurus dan menangani masalah yang kita hadapi.

2. Jika ANDA menghadapi sebarang kemusykilan tentang prosedur pengendalian kes disiplin, sila RUJUK kepada Pengetua/PK HEM sebelum bertindak.

Advertisements
Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s