Pakej Subjek Ting 5

Tahun 2014

BIL TINGKATAN M/P TERAS MATA PELAJARAN ELEKTIF
1 5 SMART MERCURY 5 SUBJEK FIZIK + KIMIA + BIOLOGI + M. TAMB + B IBUNDA
2 5 VENUS 5 SUBJEK FIZIK + KIMIA + BIOLOGI + M. TAMB + B IBUNDA
3 5 EARTH 5 SUBJEK FIZIK + KIMIA + ICT + M. TAMB + B IBUNDA
4 5 MARS 6 SUBJEK P. AKAUN + EKON ASAS +  M. TAMB + B IBUNDA
5 5 JUPITER 6 SUBJEK P. AKAUN + EKON ASAS +  S. SUKAN + B IBUNDA
6 5 SATURN 6 SUBJEK P. AKAUN + GEOG +  PERDAGANGAN + B IBUNDA
7 5 URANUS 6 SUBJEK PSV +   PERDAGANGAN + B IBUNDA
8 5 NEPTUNE 6 SUBJEK PSV + B IBUNDA
9 5 PLUTO 6 SUBJEK PSV + B IBUNDA