Pakej Subjek Ting 6

TAHUN 2014

Bil Tingkatan Subjek Elektif
1 Pra – U Atas 1 Earth P.AM + EKONOMI + MATH S/P.PERNIAGAAN/GEO + SEJ/P.AKAUN + MUET
2 Pra – U Atas 2 Mars P.AM + GEOG/P.PERNIAGAAN + EKONOMI + SEJ/P.AKAUN + MUET
3 Pra – U Bawah 1 Mercury P.AM + EKONOMI + MATH S/P.PERNIAGAAN/GEO + SEJ/P.AKAUN + MUET
4 Pra – U Bawah 2 Venus P.AM + GEOG/P.PERNIAGAAN + EKONOMI + SEJ/P.AKAUN + MUET