Piagam Pelanggan

Kami, warga SMK Air Putih dengan penuh tekad dan iltizam, berikrar dan berjanji akan menumpukan seluruh usaha dan tenaga kami untuk:

Pelajar

 • Memastikan semua pelajar menerima pengajaran dan pembelajaran mengikut masa yang diperuntukkan.
 • Semua pelajar akan dilayan dengan adil tanpa mengira kaum dan agama.
 • Semua pelajar akan dilayan dengan sewajarnya apabila berurusan dengan kaunter pejabat.
 • Bantuan yang disalurkan oleh kerajaan akan diberikan kepada yang layak.
 • Berpeluang menyertai semua program sekolah di peringkat zon, negeri dan kebangsaan bagi yang layak.

 

Staf

 • Staf dapat bekerja dalam suasana kondusif.
 • Staf akan memberi perkhidmatan terbaik pada setiap masa.
 • Menerima latihan dalaman untuk peningkatan kendiri sekurang-kurangnya tiga kali setahun.
 • Guru dapat mengajar mengikut opsyen.
 • Menerima semua maklumat dan pekeliling perkhidmatan yang dikeluarkan oleh “stakeholder”.
 • Memastikan urusan gaji guru-guru tepat pada masanya.

 

Ibu bapa / Penjaga

 • Akan dilayan sama adil tanpa mengira status.
 • Setiap aduan akan disiasat dan maklum balas akan diberi secepat mungkin.
 • Setiap cadangan / usul yang baik dan munasabah akan dipertimbangkan oleh pihak sekolah.
 • Segala urusan berkaitan dengan pelajar dikendalikan mengikut masa yang ditetapkan.
 • Memastikan ibu bapa mendapat maklumat terkini tentang pencapaian pendidikan.

 

Komuniti

 • Memberi kerjasama erat kepada semua aktiviti kemasyarakatan.

 

Stakeholder

 • Memastikan semua arahan JPN / KPM melalui surat makluman dan pekeliling diambil tindakan segera.
 • Semua surat JPN / KPM akan dijawab secepat mungkin.
Advertisements
Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s