TIMMS

APA ITU TIMSS ?

  • Anjuran International Association for the Evaluation of the Educational Achievement (IEA).
  • Bertujuan untuk menilai tahap pencapaian murid dan mengenalpasti faktor yang mempengaruhi proses PdP Matematik dan Sains.
  • Bermula pada tahun 1995.
  • Dijalankan setiap 4 tahun sekali.
  • Penyertaan Malaysia dalam TIMSS Gred 8 bermula sejak pusingan kedua, iaitu TIMSS 1999 dengan sampel murid Tingkatan 2 dari semua jenis sekolah di Malaysia.
  • Fokus utama TIMSS ialah kepada kurikulum Matematik dan Sains.
  • Komponen ujian TIMSS Gred 8 adalah terdiri daripada domain kandungan dan domain kognitif

 

INSTRUMEN KAJIAN

1. Empat Belas buku Ujian

– terbahagi kepada 2 bahagian yang memisahkan item Sains dan Matematik. Item berbentuk aneka pilihan dan soalan jawapan struktur. Setiap murid hanya menjawab satu buku ujian. Item dalam dwi bahasa, Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris.

2. Soal selidik murid

3. Soal selidik sekolah

4. Soal selidik guru Matematik

5. Soal selidik guru Sains

– Instrumen akan disediakan dalam bentuk pentaksiran bertulis

– Jumlah masa yang diperuntukkan utnuk menjawab soalan dalam buku ujian ialah 90 minit dan 30 minit untuk menjawab soal selidik.

 

FAEDAH TERPILIH DALAM KAJIAN TIMSS

1. Kepada Murid

– Sijil Penyertaan dan Lencana

– Markah Extra Koko (Pentaksiran PAJSK)

– Ganjaran Bagi Skor tinggi (melebihi 550)

2. Kepada guru

– Sijil Penyertaan dan Lencana

3, Kepada Sekolah

– Watikah Penyertaan

– Diambil kira dalam pemilihan Bai’ah (Jika skor purata melebihi 550)

4. Kepada ibubapa

– Surat makluman dan pengiktirafan

Advertisements
Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s