Pakej Subjek Ting 4

Tahun 2018

BIL TINGKATAN M/P TERAS MATA PELAJARAN ELEKTIF
1 4 SMART MERCURY 5 SUBJEK FIZIK + KIMIA + BIOLOGI + M  TAMB + B IBUNDA
2 4 VENUS 5 SUBJEK FIZIK + KIMIA + BIOLOGI + M  TAMB + B IBUNDA
3 4 EARTH 5 SUBJEK FIZIK + KIMIA + SK/P.PERAKAUNAN + M  TAMB + B IBUNDA
4 4 MARS 6 SUBJEK P PERAKAUNAN + EKONOMI +  M  TAMB + B IBUNDA
5  4 JUPITER 6 SUBJEK P  PERAKAUNAN + EKONOMI +  S  SUKAN + B IBUNDA
6 4 SATURN 6 SUBJEK P PERAKAUNAN + GEOG +  PERNIAGAAN + B IBUNDA
7 4 URANUS 6 SUBJEK PSV +   PERNIAGAAN + B IBUNDA
8 4 NEPTUNE 6 SUBJEK PSV + B IBUNDA
9 4 PLUTO 6 SUBJEK  B IBUNDA
10 4 SUN 6 SUBJEK  B IBUNDA
Advertisements