Pakej Subjek Ting 4

Tahun 2014

BIL TINGKATAN M/P TERAS MATA PELAJARAN ELEKTIF
1 4 SMART MERCURY 5 SUBJEK FIZIK + KIMIA + BIOLOGI + M. TAMB + B IBUNDA
2 4 VENUS 5 SUBJEK FIZIK + KIMIA + BIO/S.SUKAN  + M. TAMB + B IBUNDA
3 4 EARTH 5 SUBJEK FIZIK + KIMIA + ICT + M. TAMB + B IBUNDA
4 4 MARS 6 SUBJEK P. AKAUN + E. ASAS +  M. TAMB + B IBUNDA
5 4 JUPITER 6 SUBJEK P. AKAUN + GEO/E. ASAS  +  S.SUKAN + B IBUNDA
6 4 SATURN 6 SUBJEK P. AKAUN + GEO/E. ASAS  +  PERDAGANGAN + B IBUNDA
7 4 URANUS 6 SUBJEK PSV  +   PERDAGANGAN + B IBUNDA
8 4 NEPTUNE 6 SUBJEK PSV + B IBUNDA
9 4 PLUTO 6 SUBJEK PSV + B IBUNDA
9 4 SUN 6 SUBJEK PSV + B IBUNDA