Visi & Misi

VISI

Menjadikan SMK Air Putih  institusi cemerlang tiga teratas sekolah harian Kuantan pada tahun 2017.

MISI

Melahirkan modal insan berkualiti secara holistik dengan persekitaran sekolah yang kondusif berasaskan pentadbir dan pendidik yang kreatif, inovatif demi mencapai kecemerlangan dalam dunia pendidikan yang dinamik.