KRA Sekolah

KEY RESULT AREA (KRA) SMK AIR PUTIH KUANTAN

KRA 1   : MEMPUNYAI BARISAN PEMIMPIN YANG BERKUALITI DAN BERINTEGRITI

KPI 1      : Semua pentadbir dan guru melaksanakan amalan Kepimpinan Instruksional dan Transformasional  di sekolah.

KPI 2     :  Memastikan semua dasar dan Surat Pekeliling Ikhtisas Kementerian Pelajaran Malaysia dilaksanakan sepenuhnya.

KPI 3     :  Memastikan SMK Air Putih Kuantan berada sekurang-kurangnya pada Band 4 (dalam Sekolah Berprestasi Tinggi dan Tawaran Baru)

 

KRA 2   : MEMPUNYAI SUMBER MANUSIA YANG BERKUALITI DAN BERINTEGRITI

KPI 4      :  Semua guru terlatih dipantau dan memperoleh skor pemastian pemantauan standard SKPM 2:  (Standard  4:  P & P)     melebihi 80%.


KRA 3   : MELAHIRKAN INSAN  YANG BERKUALITI  YANG DAPAT MEMENUHI KEPERLUAN GLOBAL

KPI 5      : Memastikan kes disiplin sekolah tidak melebihi  2.5% bagi semua murid sekolah berdasarkan laporan Sistem Salah Laku Disiplin Murid.

KPI 6      : Memastikan semua murid sekolah melaksanakan Dasar 1Murid 1Sukan.

KPI 7      : Memastikan semua murid terlibat dalam aktiviti kokurikulum, 5% murid menyertai aktiviti peringkat negeri dan 3% murid   menyertai aktiviti peringkat kebangsaan.

 

KRA 4  : MENCAPAI PRESTASI CEMERLANG DALAM  PEPERIKSAAN AWAM

KPI 8     : Tahap Literasi dan Numerasi (LINUS)

Memastikan tahap literasi dan numerasi peringkat kelas peralihan melebihi tahap 90% manakala peringkat menengah rendah dan menengah atas melebihi 95%.

KPI 9     : Pencapaian Sekolah berdasarkan Purata Sekolah (GPS) pada  peringkat:

  • PMR        :     (GPS     =   2.30),
  • SPM         :     (GPS     =   4.50),   dan
  • STPM      :     (PNGK  =   2.70)

 

 KRA 5   : MEMPUNYAI KEMUDAHAN PENDIDIKAN YANG KONDUSIF

KPI 10   : Memastikan pihak sekolah menyediakan bilik darjah yang mencukupi dan lengkap dengan kemudahan asas (kerusi, meja, tingkap, cermin, papan kenyataan, perabot, lampu,  kipas, tandas, api dan air).

KPI 11     : Memastikan Pusat Sumber Sekolah berada pada taraf sekurang-kurangnya 4 bintang.

 

KRA 6  : MEMPUNYAI SISTEM PENGURUSAN KEWANGAN DAN   PERKHIDMATAN YANG CEKAP DAN BERKESAN

 KPI 12    : Memastikan Sekolah Menengah Kebangsaan Air Putih Kuantan, Pahang tidak menerima audit berteguran.

KPI 13     : Pengesahan Dalam Perkhidmatan bagi semua pegawai dan kakitangan SMK Air Putih Kuantan, Pahang dilaksanakan dalam jangka  masa 1 hingga 3 tahun.

Advertisements