Falsafah

  • Setiap pelajar berhak mendapat pendidikan dan masyarakat memberi kepercayaan sepenuhnya kepada guru untuk mendidik.
  • Guru ialah golongan utama yang memikul tanggungjawab dalam pendidikan.
  • SMK Air Putih adalah agen perubahan ke arah melahirkan insan yang berilmu, berakhlak  dan berketerampilan.
  • Pendidikan berterusan secara berhemah adalah selaras dengan Wawasan Pendidikan  Negara.
Advertisements