Moto dan Slogan

MOTO SEKOLAH

“Pendidikan Berkualiti, Pelajar Bestari”

SLOGAN SEKOLAH

Melestari Budaya Intelektual

Membentuk Sahsiah Unggul

Memartabat Insan Bermoral

Advertisements